Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu korištenja Internet trgovine D-color, u nastavku Internet trgovine Prodavatelja, od strane Korisnika i Kupca, u nastavku objedinjeno Korisnik. Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja navedene Internet trgovine. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja dobiva sve potrebne informacije o ponudi proizvoda Prodavatelja te na temelju njih donosi odluku o kupnji proizvoda, na način kako je uređeno Općim uvjetima poslovanja. Kupac, u nastavku Korisnik, je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja a nakon pregleda ponude proizvoda Prodavatelja donosi odluku o kupnji proizvoda, na način kako je uređeno Općim uvjetima poslovanja.

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu Korisnika, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Identitet fizičke osobe smatra se utvrđenim, kad se fizička osoba Korisnik može identificirati izravno ili neizravno, posebno putem podataka kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (npr. kolačić) ili jedna i više posebnih značajki, koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihički, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe. Obrada podataka je svaki proces koji se provodi s ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili svaki takav proces koji je povezan s osobnim podacima. Pojam je vrlo opsežan i uključuje gotovo svako postupanje s podacima.

 
VODITELJ OBRADE PODATAKA

D-COLOR d.o.o., Mala Švarča 185, 47000 Karlovac, u nastavku Prodavatelj, je voditelj obrade osobnih podataka Korisnika. Isti se kao pružatelj usluge Internet trgovine pridržava važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Prodavatelj se obvezuje u svakom trenutku pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika, tako da prikuplja samo one podatke koji su nužni da bi Prodavatelj mogao ispuniti svoje obveze. Svi prikupljeni podaci od strane Prodavatelja se strogo čuvaju i dostupni su samo onim djelatnicima kojima su isti nužni za obavljanje posla. Poštivanje navedenih načela obveza je i Prodavatelja i poslovnih partnera Prodavatelja. Ovim dokumentom opisano je kako isti obrađuje osobne podatke svojih Korisnika.

Korisnici Internet trgovine Prodavatelja upućuju se da pročitaju sve navedeno u sklopu Izjave o privatnosti kako bi lakše mogli razumjeti koje podatke Prodavatelj prikuplja i obrađuje putem svoje Internet trgovine, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su njihova prava vezana za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te njihovo pravo na prigovor. Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja vezano uz osobne podatke, može poslati e-mail na shop@d-color.hr. Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti korištenjem Internet trgovine Prodavatelja od strane Korisnika isti potvrđuje da je pročitao, razumio te da se slaže s obradom osobnih podataka kako je utvrđeno u ovoj Izjavi.

 
IZMJENA IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ovu Izjavu o privatnosti, Prodavatelj može izmijeniti u bilo kojem trenutku tako da na svojoj Internet trgovini objavi izmijenjen tekst Izjave o privatnosti te sukladno tome, Prodavatelj poziva Korisnike da povremeno pregledaju Izjavu u slučaju da dođe do spomenutih izmjena. Ako se Korisnik ne slaže s Izjavom o privatnosti, Prodavatelj mu upućuje da napusti te ne pristupa i ne koristi Internet trgovinu. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon što se objavi na Internet trgovini Prodavatelja. Nastavak upotrebe Internet trgovine Prodavatelja od strane Korisnika a nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da ju Korisnik potvrđuje te da prihvaća izmjene.

 
VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

Korisnik može posjetiti Internet trgovinu Prodavatelja bez da otkrije svoje osobne podatke čime se oni tretiraju kao anonimni. Anonimni podatak se odnosi na podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom Korisnikom te iz tog razloga isti se ne mogu niti će se prikupljati. Davanje osobnih podataka isključivo je odluka Korisnika koje isti dobrovoljno upisuje pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, obrazac za kontaktiranje dizajnera, obrazac za kupovinu) čime daje privolu za prikupljanje i korištenje osobnih podataka od strane Prodavatelja. Svi osobni podaci Prodavatelja koristit će se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno za onu za koju je dana privola.

Ako ne pruže ili ne žele pružiti tražene osobne informacije za određenu aktivnost koje ista zahtijeva, Korisnicima neće biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. Obrada osobnih podataka unesenih od strane Korisnika je zakonita jer se na zahtjev istog poduzimaju radnje radi realizacije namjene koje isti ima, a vezano uz akciju putem Internet trgovine Prodavatelja prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja i Izjave o sigurnosti Prodavatelja.

Osobni podaci Korisnika koji se prikupljaju od strane Prodavatelja odnose se na sljedeće podatke:
1) Podaci o Korisniku ili tvrtki Korisnika (ime i prezime, adresa, OIB ),
2) Podaci o kontaktima Korisnika (broj telefona, e-mail),
3) Podaci o sadržaju zahtjeva Korisnika (unos teksta i fotografije) i
4) Podaci o korištenju Internet trgovine Prodavatelja (posjećenost Internet trgovine Prodavatelja, vrijeme pristupa istoj, interes za određeni sadržaj).
Isti se odnose na sve podatke koji su potrebni u procesu naručivanja proizvoda putem Internet trgovine Prodavatelja kao i one koji su potrebni kako bi se odgovorilo na Korisnikov upit i/ili zahtjev.

Informacije koje se automatski prikupljaju odnose se na informacije u log datotekama poslužitelja kao što su IP adresa, vrsta korištenog Internet preglednika, stranice za preusmjeravanje/izlazak te vrsta operativnog sustava putem kojeg se pristupa navedenoj Internet trgovini. Navedene informacije Prodavatelj koristi kako bi upravljao svojom Internet trgovinom i njenim tehničkim rješenjima, kako bi razumio kako se Korisnik kreće kroz navedenu Internet trgovinu u svrhu poboljšavanja Korisničkog iskustva te isti nisu vezani uz bilo kakve osobne podatke pomoću kojih je moguća identifikacija pojedinaca.

 
OBRADA OSOBNIH PODATAKA U PROCESU PLAĆANJA KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA

Prodavatelj u trenutku plaćanja na svojoj Internet trgovini, kao uvjet plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Korisnika za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 SKY, 10000 Zagreb, pružatelja usluge procesiranja i naplate kreditnih ili debitnih kartica, ugovornog partnera Prodavatelja i Izvršitelja obrade osobnih podataka veznih za svrhu procesiranja i naplate kartica. U tu svrhu osobni podaci Korisnika kao i podaci s njegove kartice privremeno su pohranjeni kod Hrvatskog Telekoma d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 SKY, 10000 Zagreb, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Korisnik samostalno aktivira proces procesiranja i naplate kartice potvrdom odnosno klikom na link kojim se potvrđuje narudžba.

Prodavatelj ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti ne obrađuje osobne podatke koji su uneseni u svrhu procesiranja i naplate kartica te također obavještava Kupca, a vezano uz navedenu privolu na link kojim se potvrđuje narudžba, da Hrvatski Telekom d.d. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s debitne i/ili kreditne kartice Korisnika. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Korisnik i dalje unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Prodavatelj stoga upozorava Korisnike da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama kako isti ne bi bili zloupotrebljeni.

 
VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE NE PRIKUPLJAJU I NE OBRAĐUJU

Prodavatelj putem svoje Internet trgovine ne prikuplja podatke o djeci te ako se isti uvjeri da su mu takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, navedene će ukloniti bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internet trgovinu Prodavatelja niti je bilo koji dio Internet trgovine Prodavatelja dizajniran i/ili prilagođen kako bi privukao bilo koga mlađeg od 16 godina.

 
SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca putem svoje Internet trgovine u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju njegovoj Internet trgovini, radi realizacije ugovora o kupnji robe kao i eventualnih pravnih postupaka vezanih uz navedeno, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, istraživanja tržišta, poboljšanja efikasnosti i kvalitete usluga Prodavatelja. Prodavatelj dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjeđivao svoje procese a sve u interesu Kupaca, kako bi ponuda proizvoda bila što više prilagođena njihovim navikama i potrebama.

 
DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA KUPACA I KORISNIKA S OSTALIM PRIMATELJIMA

Dijeljenje navedenih podataka odvija se isključivo na temelju Zakonskog dopuštenja, na temelju privole Korisnika i Zakonske obveze.Prodavatelj neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama osim u situacijama kada to pozitivni propisi zahtijevaju te u sljedećim navedenim slučajevima. Prodavatelj će kada to zahtijeva realizacija kupoprodajnog ugovora proizvoda po narudžbi Korisnika podijeliti osobne podatke Korisnika s:
1) Pružateljima usluge dostave proizvoda s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku pošiljke i e-mail pošte. Pružatelj usluge dostave može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke pošiljke prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke pošiljke i evidencije o tome tko je istu preuzeo. Ako Korisnik odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2) Bankama (kartičnim kućama) u slučaju reklamacije ili ispravka transakcije.

 
PRUŽANJE INFORMACIJA GOOGLE INC.

Na Internet trgovini Prodavatelja Google prikuplja informacije putem upotrebe usluge Google Analytics od strane Prodavatelja. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Korisnik može saznati više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu i to pregledom stranice Googleovih pravila o privatnosti. Korisnik se može isključiti iz Google Analyticsa tako da instalira sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 
PRAVA KORISNIKA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik Internet trgovine Prodavatelja u svakom trenutku ima sljedeća prava:
1) Pravo pristupa svojim osobnim podacima te uvida u te podatke,
2) Pravo na informiranost o obradi osobnih podataka od strane Prodavatelja,
3) Pravo na prenosivost osobnih podataka,
4) Pravo na povlačenje privole koja je dana od strane Korisnika,
5) Pravo na podnošenje prigovora Prodavatelju,
6) Pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako isti nisu potpuni ili točni i
7) Pravo na brisanje osobnih podataka u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora.
Sve navedeno Korisnik može zatražiti izravno od Prodavatelja Internet trgovine i to putem maila shop@d-color.hr.

 
PRAVO NA PRIGOVOR

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka Korisnik smatra da ima osnove za prigovor, isti se mora javiti na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka shop@d-color.hr, također isti imaju pravo i na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 
SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Prodavatelja odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Prodavatelj uzima ozbiljno i poduzima razumne i razne zaštitne opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Prodavatelj provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Prodavatelja te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Prodavatelj se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

 
RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj čuva sve osobne podatke Korisnika sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. Vremenski period tokom kojeg se čuvaju podaci je određen na vrijeme potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.

0
    0
    Košarica
    Vaša košarica je praznaNastavi s kupnjom